Game LinkPlayer WhitePlayer BlackResultDate
Visit GameRadulov, IvanSzabo, Laszlo0-11973-00-00
Visit GameMeleghegyi, CsabaKluger, Gyula0-11973-00-00
Visit GameBottaRapetto1-01973-00-00
Visit GameBilek, IstvanFant1-01973-00-00
Visit GamePodzielny, Karl Heinz JrPascual, Edmund1-01973-00-00
Visit GamePopel, StepanZsolnay, G.1-01973-00-00
Visit GameVyhnalek, BohuslavFalta, Josef1/2-1/21973-00-00
Visit GameKiktevZhidkov, Valery S0-11973-00-00
Visit GameSteinbaum, FernandoAmado, Claudio1-01973-00-00
Visit GameBenoit, MichelMeinsohn, Pierre1-01973-00-00